StellaSpark levert diensten die gericht zijn op het benutten van data ten behoeve van de fysieke leefomgeving. We kunnen helpen met vragen gerelateerd aan hydrologie, planologie, beheer en onderhoud van infrastructuur en mobiliteit. We spreken zowel de taal van data scientists als domeinexperts.

Data preprocessing en integratie

Datafusie is de kernexpertise van StellaSpark. Door diverse databronnen van binnen en buiten een organisatie te integreren is het vaak mogelijk vragen te beantwoorden die voorheen niet beantwoord konden worden. Combinaties van datasets bieden mogelijkheden om betere indicatoren uit te rekenen, meer geavanceerde rekenmodellen te maken en daarmee een completer beeld te krijgen van een situatie. Onze data engineers kunnen tijdreeksen en ruimtelijke informatie verwerken en integreren. Zo kunnen we bijvoorbeeld infrastructuur-data combineren met socio-economische statistieken, hier nuttige indicatoren mee uitrekenen die helpen het beheer en onderhoud beter te plannen, en deze vervolgens met inzichtelijke visualisaties presenteren en beschikbaar maken.

Data analyse

StellaSpark past machine learning en statistische analyse toe op problemen die spelen in de fysieke leefomgeving. We geloven in domeinkennis als het gaat om beoordeling van modelkwaliteit en selectie van relevante databronnen. Het zit in de aard van de mens om te willen begrijpen hoe datagedreven modellen tot een voorspelling komen en waar die voorspellingen op gebaseerd zijn. Daarom maken we de werking van machine learning modellen inzichtelijk met interactieve data visualisaties.

Nexus diensten

We bieden trainingen en implementatiediensten aan gerelateerd aan ons StellaSpark Nexus digital twin platform:

  • Training op locatie voor nieuwe Nexus gebruikers.
  • Hulp bij het lokaliseren van waardevolle databronnen binnen en buiten een organisatie en het koppelen aan Nexus.
  • Ontwikkeling van maatwerk rekenmodellen.