Hydrologisch adviesbureau Moisture Matters en StellaSpark gaan samenwerken om data en modelvoorspellingen op het thema bodemvocht en verdamping online te ontsluiten. Moisture Matters is specialist op het gebied van bodemvochtsensoren, hydrologische datavalidatie en rekenen aan de zogenaamde onverzadigde zone van de bodem.

Realtime inzicht in de onverzadigde zone

Kennis en informatie over de onverzadigde zone, typisch de bovenste meter van de bodem, is cruciaal voor allerlei processen en organisaties. Zo is het bepalend voor gewasopbrengsten in de landbouw, de irrigatiebehoefte van planten en heeft het grote invloed op de kans op bosbranden. Met het digital twin platform Nexus van StellaSpark is Moisture Matters in staat om diverse datastromen, zoals bodemvocht meetnetten, metingen van het KNMI, satellietbeelden en bodemkaarten realtime te combineren, rekenmodellen mee te voeden en de resultaten via een webportaal te ontsluiten naar eindgebruikers, zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Doordat Nexus continu alle datakoppelingen synchroniseert met onderliggende databronnen ontstaat een actueel beeld dat gebruikt kan worden om dagelijkse beslissingen en beleid te ondersteunen.

FluxPark

Concreet is het eerste dataproduct dat Moisture Matters via Nexus aanbiedt het bodemvocht voorspellingsmodel FluxPark, waarmee de droogtestress in de bodem op 250 meter resolutie kan worden bepaald. Het model laat zien wanneer gebieden afhankelijk zijn van grondwater of irrigatiewater en geeft een inschatting van de bergingscapaciteit van de bodem om hevige neerslagbuien te kunnen opvangen. Deze informatie is essentieel om inzicht te hebben in de waterbalans. FluxPark is in abonnementsvorm beschikbaar. Interesse? Mail dan naar info@moisture-matters.nl of info@stellaspark.com.

Samenwerking
StellaSpark & Moisture Matters