Integreer bestaande databronnen en neem datagedreven beslissingen over de fysieke leefomgeving

StellaSpark Nexus is een platform voor overheden en nutsbedrijven waarmee data van verschillende bronnen gecombineerd kan worden, zodat gebruikers altijd beschikken over up-to-date informatie. Met de geavanceerde technologie voor data-inwinning en -fusie komen intelligent beheer en onderhoud van infrastructuur, geïntegreerde beleidsanalyse, burgerparticipatie en integraal gebiedsontwerpen binnen handbereik.

Gebruik bestaande databronnen

Overheden en nutsbedrijven hebben enorme hoeveelheden data. Dit zit vaak opgesloten in databases, spreadsheets en in bestaande software, verspreid over verschillende afdelingen die elk een eigen domein van het werkveld onder hun hoede hebben (water, energie, riolering, mobiliteit, gezondheid, onderwijs). De buitenwereld heeft nog veel meer relevante data: burgers rapporteren regelmatig storingen, overlast, maar melden ook op social media als ze tevreden zijn. De overheid stelt via het stelsel van basisregistraties en diverse dataportalen vele datasets open beschikbaar, zoals verkeersinformatie, meteorologische gegevens en gebiedsstatistieken. Al deze losse databronnen kunnen voor bepaalde vraagstukken prima op zichzelf staan. Maar in een leefomgeving die steeds dichter bevolkt raakt en waar volksgezondheid, veiligheid, duurzame energievoorziening, burgerparticipatie en financiële effectiviteit vol in de aandacht staan is er een toenemende noodzaak om deze verschillende databronnen met elkaar te combineren en ze in samenhang te benutten om betere beslissingen te nemen.

Koppel en integreer databronnen

StellaSpark helpt met het vinden van relevante databronnen en koppelt deze aan het StellaSpark Nexus open digital twin platform. Nadat het platform eenmalig ingesteld is haalt Nexus automatisch nieuwe data binnen vanuit de aangekoppelde bronnen en maakt deze geschikt voor visuele analyse, rekenmodellen en beleidsmonitoring.

Organiseer data in thema’s

Data is in Nexus is ingedeelt in thema’s die passen bij de doelen en verantwoordelijkheden van een organisatie. Gebruikers kunnen voor hen relevante thema’s delen met collega’s en er samen aan werken. Een enkel thema laat alle relevante informatie over het betreffende onderwerp zien en kan gebruikt worden om veranderingen in de leefomgeving op dagbasis te monitoren: conditie van infrastructuur, verkeersintensiteiten, overschrijding van geluidsnormen, social media alerts en sociaaleconomische trends. Alles in realtime.

Begin met het nemen van datagedreven beslissingen

Met alle data beschikbaar op een centrale plek en met slechts een enkele muisklik opvraagbaar heeft iedereen altijd een actueel beeld van de situatie. Gebruik StellaSpark Nexus in besprekingen om beslissingen te nemen op basis van de actuele stand van zaken, verken trends in beleidsindicatoren en controleer hoeveel vooruitgang er gemaakt is ten aanzien van strategische beleidsdoelen. Gebruik de rekenmodellen in Nexus om met de brondata diverse indicatoren door te rekenen en te voorspellen hoe de omgeving reageert op beleidsmaatregelen.