Een compleet beeld van de energie infrastructuur

Energiecentrales, onderstations, windmolens, koelvoorzieningen, hoogspanningsmasten, kantoorlocaties, slimme meters. Allemaal cruciale assets nodig voor het opwekken en transporteren van energie. Maar hoeveel mensen binnen een energiebedrijf weten waar al deze assets staan? Wie weet waar recentelijk storingen of instabiliteiten hebben plaatsgevonden? En hoeveel mensen kunnen vertellen in welke gebieden klanten het minst en het meest tevreden zijn? Nexus kan data over dit soort onderwerpen vanuit verschillende afdelingen samenbrengen, organiseren in overzichtelijke thema’s binnen een veilige data hub en toegankelijk maken voor iedereen binnen een energiebedrijf.

Combineren met externe databronnen

Asset data gecombineerd met actuele kadastrale informatie over kadastrale grenzen en landeigendom helpt bij het aanleggen van nieuwe kabels of reparatiewerkzaamheden. Door de ligging van dichtbewoonde gebieden te combineren met de tracés van hoogspanningskabels wordt het mogelijk om gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Gegevens over stroomafzet, criminaliteit en eigenschappen van buurten zijn in combinatie met elkaar een indicator voor gebieden met een hoog risico voor illegale hennepteelt. Assetgegevens en locaties van geplande werkzaamheden door partner-nutsbedrijven (telecommunicatie, drinkwaterleidingen, riolering) creëren een mogelijkheid om samen gecombineerd onderhoud te plannen en kosten te besparen. Gegevens over bevolkingsgroei op buurtniveau gecombineerd met capaciteit van infrastructuur geeft inzicht in potentiële bottlenecks in de nabije toekomst.

Vraag een demonstratie aan