Kijk naar een stad vanuit verschillende perspectieven

Gemeenten en stadsbesturen hebben doorgaans verschillende afdelingen voor verschillende publieke diensten, zoals water, mobiliteit, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke ordening. Elke afdeling gebruikt typisch eigen specialistische software en databronnen. Dit is in de meeste gevallen een prima situatie, maar dit wordt problematisch indien afdeling X iets eenvoudigs wil weten van afdeling Y. Het verkrijgen van die gegevens wordt dan vaak een kwestie van veel telefoongesprekken, e-mails en het heen en weer sturen van spreadsheets. Nadat de datasets gebruikt zijn voor een specifiek doel raken ze achterhaald en de gegevens erin verouderd. Als een bepaalde studie dan opnieuw gedaan moet worden herhaalt het hele proces zich weer.

Hier komt StellaSpark Nexus om de hoek kijken: een online operationele atlas die aangekoppeld wordt aan bestaande databronnen, zoals kadastrale informatie, open dataportalen, bestemmingsplannen, structuurvisies en burgermeldingen. Nexus maakt deze informatie centraal beschikbaar via een enkel webportaal, georganiseerd in heldere thema’s. Met Nexus als centrale data hub zijn feiten over de leefomgeving altijd binnen twee muisklikken beschikbaar.

Nexus is het kloppende hart van de slimme stad

Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van burgerparticipatie voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers kunnen digitaal melding maken van defecte openbare verlichting, volle vuilnisbakken, vandalisme en wateroverlast in de buurt. In stedelijk gebied leidt samen optrekken met gebiedspartners vaak tot betere kwaliteit dan een ieder-voor-zich aanpak. Sterker nog: met de komst van de Omgevingswet in 2021 wordt samenwerken de norm. De uitdaging is om alle beschikbare databronnen toegankelijk te maken voor de juiste mensen binnen een gemeente, zodat er actie op ondernomen kan worden. Eenmaal aangesloten op de verschillende databronnen kan Nexus automatisch nieuwe burgermeldingen binnenhalen en organiseren in relevante thema’s (denk aan veiligheid, infrastructuur of geluidsoverlast). Medewerkers kunnen zich aanmelden voor thema’s die voor hun relevant zijn of waar zijn verantwoordelijk voor zijn. Op die manier kunnen beleidsmakers, buurtopzichters en bestuurders snel zien of strategische verbeteringsprogramma’s effect hebben. Tevens geeft Nexus inzicht in de diepere oorzaken en onderlinge samenhang van problemen die in een bepaalde buurt spelen. Nexus kan een centrale rol vervullen bij burgerparticipatiesessies als platform waarmee buurtstatistieken worden gepresenteerd en effecten van verschilllende beleidsalternatieven worden gevisualiseerd. Tot slot kan Nexus ook worden ingezet als open dataportaal.

Urban analytics

Met één centrale datahub voor de leefomgeving wordt het ook eenvoudig om bestaande of nieuwe datagedreven modellen aan te koppelen en deze te voeden met de up-to-date data. Op die manier kunnen realtime prognoses worden doorgerekend en zijn berekeningen nooit achterhaald. Met de plugin-structuur van Nexus kunnen dergelijke modellen eenvoudig aangekoppeld worden.

Vraag een demonstratie aan