Sneller reageren op verwachte en onverwachte situaties

Hoewel niet altijd zichtbaar, is er veel data gemoeit met het dagelijks beheer van natuur op elke schaal, van gemeentelijke groenvoorzieningen en stadsparken tot grote landelijke natuurgebieden. Locaties en begrenzingen van gebieden, natuurdoelen, luchtkwaliteitsmetingen, waterkwaliteitsmonsters, beschermde plantensoorten, bosbeheerplannen, meldingen over illegale afvaldumpingen of stroperij. Efficient dagelijks beheer vereist dat medewerkers dergelijke informatie eenvoudig kunnen bekijken om op hun beslissingen op te baseren. StellaSpark Nexus kan gekoppelt worden aan bestaande databronnen binnen en buiten een organisatie en maakt deze centraal beschikbaar binnen een organisatie vanuit een beveiligd webportaal.

Automatisch relevante indicatoren uitrekenen

Interne databronnen krijgen meer waarde als deze gecombineerd worden met externe databronnen. Dagelijkse metingen van het KNMI en remote sensing (sattelietobservatie) beelden kunnen gebruikt worden om droogte in kaart te brengen en natuurbrandrisico’s inzichtelijk te maken. StellaSpark Nexus kan het effect van parken en groen op luchtkwaliteit en het urban heat island effect realtime weergeven.

Samenwerken met burgers en gebiedspartners

Daar waar natuur gecombineerd is met grondwateronttrekking voor drinkwatervoorziening is het nuttig om te weten waar de betreffende puttenvelden liggen en hoeveel water deze onttrekken. Waterkwaliteitsmetingen die een waterschap doet in of nabij een natuurgebied kunnen waardevol zijn bij het natuurbeheer. Social media feeds van bezoekers en wandelaars bevatten mogelijk relevante tips en aanwijzingen over mogelijke vervuilingsbronnen, zwerfafval en illegale afvaldumpingen. StellaSpark Nexus maakt het mogelijk om dergelijke data van burgers en partnerorganisaties beschikbaar te maken vanuit een centraal portaal, zodat het benut kan worden in het dagelijks beheer.

Vraag een demonstratie aan