Vanuit de cockpit kijken naar de hele watercyclus

StellaSpark Nexus kan rechtstreeks gekoppeld worden aan bestaande databases, bestanden en simulatiemodellen waarin asset data is opgeslagen (zoals Osisoft PI, InfoWorks en ArcGIS). Zodoende ontstaat een centrale hub waarmee iedereen in de organisatie de actuele locatie, status en technische gegevens van inlaatwerken, waterwinningen, leidingen, afsluiters, pompen en zuiveringen kan opzoeken. Gerapporteerde incidenten, zoals bruinwaterklachten, lage waterdruk of storingen kunnen ook opgenomen worden in Nexus, net als geplande werkzaamheden, berekende of gemeten conditiescores van leidingsegmenten, DMA-grenzen, actuele locatie van storingsmonteurs en relevante geolocated social media berichten. Tezamen bieden al deze databronnen een volledig en realtime overzicht van de dagelijkse gang van zaken voor alle medewerkers. Nexus organiseert deze data in thema’s en deelsystemen en presenteert dit in een online kaartviewer, die alleen voor medewerkers toegankelijk is.

Maak het beeld compleet

StellaSpark Nexus kan, naast interne databronnen, ook aangekoppeld worden aan databronnen van partnerorganisaties. Te denken valt aan asset gegevens van kabelaars, waterschappen en energiebedrijven. Standaard beschikt Nexus ook over de actuele kadastrale kaart van het Kadaster. Waterbedrijven met grondwaterwinningen in natuurgebieden kunnen met Nexus eenvoudig informatie uitwisselen met natuurbeheerders en wederzijds relevante informatie weergeven, zoals droogte indicatoren voor de natuur en actuele grondwaterstanden. Nexus kan ook waterkwaliteitsmetingen van waterschappen, locaties met warme en koude opslag (ATES), relevante social media feeds en actuele meldingen over dumpingen van drugsafval bij waterwingebieden ophalen en weergeven. Met al deze databronnen toegankelijk vanaf één plek ontstaat een volledig beeld van de actuele stand van zaken, die geraadpleegd kan worden bij strategische planvorming, risicobeheersing en saneringsbeslissingen.

Vraag een demonstratie aan