Waterbedrijf Vitens heeft onlangs de digital twin Overbetuwe in gebruik genomen, die draait op het StellaSpark Nexus platform. De digital twin geeft realtime inzicht in de status van waterwinningen in de Overbetuwe regio en alle aspecten die direct of indirect samenhangen met de winningen, zoals neerslag en verdamping, toestand van de onverzadigde zone, grondwaterstanden en bodembeweging in de omgeving.

Waterwinning in perspectief

De digitale tweeling brengt verschillende heterogene databronnen bij elkaar die tot dusver van elkaar gescheiden waren en biedt op die manier een integraal dashboard met een real time 3D weergave van de situatie. Zo worden in de digital twin grondwater meetreeksen, onttrekkingsvolumes, InSAR observaties (deformatiebepaling middels satellietradarbeelden), extensometers, bodemvocht simulaties (FluxPark), pandkenmerken (BAG) en informatie over peilgebieden (waterschap Rivierenland) gecombineerd.

Combinatie van metingen en simulaties

De oplevering van de Digital Twin is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Vitens, Moisture Matters en StellaSpark, waarbij open data de basis vormt voor de digital twin, gecombineerd met eigen metingen en datasets van Vitens en simulaties van de bodembeweging en onverzadigde zone door het FluxPark-rekenmodel van Moisture Matters. Met de digital twin kan Vitens de gevolgen van waterwinning beter monitoren en voorspellen en heeft het de belangrijkste feiten bij de hand om met de omgeving in gesprek te gaan.

Heterogene data samenbrengen met Nexus

StellaSpark Nexus is gebaseerd op de nieuwste big data technologieën. De interactieve webviewer biedt razendsnel toegang tot geografische vectordata, rasters, tijdreeksen en foto’s en genereert uit deze data een virtuele 3D weergave van een geografisch gebied.

Vitens neemt digital twin Overbetuwe in gebruik