De landelijke website www.droogteportaal.nl is nu open toegankelijk voor iedereen. De website is een initiatief van KnowH2O, waarbij samengewerkt is met onderzoeksinstituut KWR voor de onderliggende berekeningen en met StellaSpark voor de realtime data integratie. Het Droogteportaal toont de actuele situatie en droogte in Nederland, met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland, voor het weer, de bodem, het grondwater en de afvoeren van beken.

Veel waterschappen en provincies hebben een eigen meetnet van grondwater peilbuizen in beheer waarmee ze een goed beeld hebben van de droogte in hun beheergebied. Er ontbrak echter een integraal en (near) real-time overzicht van de droogte (met name meteorologische droogte en grondwaterstanden) voor heel Nederland. Dat is waar het Droogteportaal in voorziet. Data integratie was een uitdagend onderdeel bij dit project, aangezien alle betrokken overheden verschillende systemen gebruiken voor de opslag en het beheer van hun metingen. Met StellaSpark Nexus zijn operationele koppelingen gelegd met al deze verschillende systemen, waardoor dagelijks alle waarnemingen ververst worden. Daarbij standaardiseert Nexus automatisch alle data naar dezelfde eenheden, tijdzone, ruimtelijk coördinatenstelsel en naamgeving, zodat er eenvoudig berekeningen op gedaan kunnen worden.

KWR heeft binnen Nexus twee berekeningen ontwikkeld die continu meedraaien op de data, waarbij voor elke meetreeks gestandaardiseerde indicatoren uitgerekend worden die een goed beeld schetsen van de huidige droogte in de historische context (de SPI, SPEI en SGI indices). Deze indicatoren maken ook een onderlinge vergelijking tussen verschillende meetlocaties mogelijk.

De komende tijd wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van het portaal met meer meetlocaties en aanvullende visualisaties.

Droogteportaal live