Vandaag hebben Arnoud Drevijn van Spatial Insight en Erwin Vonk van StellaSpark een strategisch partnerschap gesloten. De samenwerking moet er toe leiden dat de klanten van beide bedrijven open data beter kunnen integreren met hun eigen data, en zo tot rijkere rekenresultaten kunnen komen.

Arnoud legt uit: “We maakten al regelmatig gebruik van de diensten van StellaSpark als we in onze producten open data nodig hadden. Door nauwer samen te werken wordt onze datawarehouse oplossing Asset Data Integrator (ADI) een rijkere basis waarmee we nog waardevoller berekeningen kunnen uitvoeren”. Erwin bevestigt dat: “Juist in combinatie met de ruimtelijke data van de klanten die Spatial Insight bedient, wordt open data echt waardevol. StellaSpark heeft net als Spatial Insight de drijfveer dat we de maatschappelijke kosten van de ruimtelijke omgeving, zowel bovengronds als eronder, willen minimaliseren en de leefomgeving zo leefbaar mogelijk willen maken.”

 

Spatial Insight is een data science consultancy met 9 medewerkers die zich richt op data gedreven management van ondergrondse assets. Met de aanleg en vervanging van deze assets is veel publiek geld gemoeid, waardoor het nuttig is om de beslissingen daarover optimaal en objectief te maken. Maar zelfs als de optimale vervangingsstrategie is bepaald, zijn de maatschappelijke kosten nog niet minimaal. Dat gebeurt pas als er afstemming over werkzaamheden plaats vindt tussen gemeenten, netbeheerders en drinkwaterbedrijven. Dit afstemmingsproces organiseert Spatial Insight met hun product SynergieNL.

StellaSpark levert producten en diensten die efficiënte planvorming, gebruik en beheer van de natuurlijke en gebouwde omgeving mogelijk maken. Met het Nexus platform biedt StellaSpark de mogelijkheid om verschillende open datasets samen te brengen en klaar te zetten voor verdere verwerking binnen de systemen van Spatial Insight.

StellaSpark en Spatial Insight worden strategische partners